Evaluatiegesprekken indien gewenst

Op aanvraag van ouders of de leerkracht