Portfoliogesprekken

De gesprekken zijn facultatief, door ouders en leerkracht kan een gesprek aangevraagd worden