Studiemiddag team, kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Deze middag denken we na over de inhoud van ons schoolplan 2019-2023.