Studiemiddag team, kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Het team maakt deze middag een analyse van de resultaten en opbrengsten om daarmee het onderwijsaanbod af te stemmen en aan te passen.