Te gast in de klas

Open lesdagen in alle groepen. Inschrijven via formulieren bij de ingang van de groepen.