Doelen stichting LeerKRACHT

Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij met Stiching leerKRACHT. In de klassen werken we daarom met verbeterborden. Dit houdt in dat de leerkrachten, soms samen met de kinderen, doelen stellen waar we de komende periode aan werken. Op deze pagina kunt u zien aan welke doelen we werken en welke behaald zijn.

Dit schooljaar zijn we gestart met het traject Leren leren onder leiding van het leerlab. We gaan hier de komende twee jaar mee aan de slag. Doel is uiteindelijk de kinderen handvatten te geven om te leren (welke strategie gebruik ik voor welke taak) en de kinderen te leren hoe ze moeten plannen. 

www.tleerlab.nl