Doelen stichting LeerKRACHT

Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij met Stiching leerKRACHT. In de klassen werken we daarom met verbeterborden. Dit houdt in dat de leerkrachten, soms samen met de kinderen, doelen stellen waar we de komende periode aan werken. Op deze pagina kunt u zien aan welke doelen we werken en welke behaald zijn.

Deze periode gaan we aan het volgende doel werken:

 

De kinderen kunnen na het verwoorden van de som, de aanpak noteren.

Ze halen de som uit het verhaal en schrijven de som op de juiste manier op.

Om dit doel te bereiken starten we de volgende acties:

In de hogere groep bespreken we een redactiesom per dag.

In de jongste groepen hebben we extra aandacht voor kritisch luisteren en kijken.