Doelen stichting LeerKRACHT

Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij met Stiching leerKRACHT. In de klassen werken we daarom met verbeterborden. Dit houdt in dat de leerkrachten, soms samen met de kinderen, doelen stellen waar we de komende periode aan werken. Op deze pagina kunt u zien aan welke doelen we werken.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een rustige omgeving kunnen werken. Daarom starten we dit schooljaar gelijk met twee nieuwe doelen.

De kinderen werken met een pinkstem op het leerplein.

De kinderen lopen rustig door de school.