Doelen stichting LeerKRACHT

Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij met Stiching leerKRACHT. In de klassen werken we daarom met verbeterborden. Dit houdt in dat de leerkrachten, soms samen met de kinderen, doelen stellen waar we de komende periode aan werken. Op deze pagina kunt u zien aan welke doelen we werken.

In november 2017 zijn we begonnen met het volgende doel: 

De leerlingen weten hun laatste score op de DMT-toets (in 3x een minuut zoveel mogelijk woorden goed lezen). Ze bepalen zelf een nieuw doel voor het woordrijlezen voor de toets in januari.

Voor de kinderen in groep 1-2 gaat het daarbij om het aantal letters dat ze kennen.

In november zijn wij gestart met het volgende doel:

De leerlingen weten het verschil tussen een fixed mindset en een growth mindset en kunnen aangeven welke mindset bij ze past.

Ben je als "Fixie" dan verstar je als je nieuwe dingen doet, ben je als "Growie" dan probeer je nieuwe dingen en groei je daardoor.

Of zoals Pipi Langkous zegt: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."