Financiële hulp nodig voor schoolkosten?

Elke ouder wil graag dat zijn/haar kind mee kan doen. Soms is dat financieel moeilijk. Stichting Leergeld kan dan helpen. Bijvoorbeeld voor het betalen van de ouderbijdrage of schoolreis of schoolkamp. Als dat bij uw kind ook zo is omdat u te weinig geld heeft om dat te kunnen betalen, dan moet u zeker contact zoeken met de Stichting Leergeld Oosterschelderegio. Leergeld kan er namelijk voor zorgen dat uw zoon of dochter wél mee kan doen aan activiteiten in en buiten school.

Wie kan een aanvraag doen? Een aanvraag doen is mogelijk voor ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, NoordBeveland en Tholen. De voorwaarde is dat het netto gezinsinkomen per maand minder is dan €1843. Bij eenoudergezinnen is de voorwaarde dat het netto gezinsinkomen per maand minder is dan €1290. Deze bedragen zijn vastgesteld in januari 2021.

Waarvoor kunt u financiële hulp aanvragen? U kunt van Leergeld de kosten vergoed krijgen voor een schoolreisje, een schoolkamp en andere zaken die met de school van uw kind te maken hebben. Daarnaast kan Leergeld zorgen voor een laptop, een iPad of een fiets om mee naar school te gaan. Verder helpen we u graag bij het aanvragen van een bijdrage voor de kosten van activiteiten als sport, dans, muziek en scouting bij de gemeente waar u woont of bij andere fondsen.

Hoe kunt u financiële hulp aanvragen? Ga naar de website van Leergeld of stuur een bericht naar info@leergeldoosterschelderegio.nl met daarin uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt Leergeld van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur ook bellen. Het telefoonnummer is 06 38 93 03 71.

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag? Een medewerker van Leergeld neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een vertrouwelijk gesprek. In dat gesprek krijgt u een duidelijk beeld van wat Leergeld precies kan betekenen voor uw kind(eren).

Veel meer informatie over de stichting Leergeld vindt u op onze website: www.leergeld.nl/oosterschelderegio