Thuisblijfregels - gezondheid kinderen

Thuisblijf regels –gezondheid leerlingen

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

  • Neusverkoudheid.
  • Hoesten.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
  • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.

 

Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

 

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten
tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

 

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (tenminste drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk
testbeleid en opgestelde uitgangspunten.