Gezonde school en Kiva

KiVa op De Linge

Op Kindcentrum De Linge werken we volgens de KiVa-regels. Pesten wijzen we af.

 

KiVa in het kort

KiVa is een modern antipestprogramma. Bij de ontwikkeling van KiVa is gebruik gemaakt van de nieuwste internationale inzichten in pesten en ervaringen met andere antipestprogramma’s. 

De afkorting KiVa is afgeleid van de Finse woorden Kiusaamisen Vastainen of Kiusaamista Vastustava ( tegen pesten). Het woord ‘KiVa’ betekent ook ‘leuk’ of ‘fijn’.  KiVa-scholen zijn scholen die leuk zijn en waar iedereen het naar zijn zin heeft. 

KiVa heeft drie belangrijke kenmerken:

 1.     Problemen oplossen in en met de groep

Bij het tegengaan en voorkomen van pesten wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn in de klas. Leerlingen die getuige zijn van pesten leren strategieën om degene die gepest wordt te steunen.

 2.     Voorkomen en aanpakken van pesten

Het KiVa-programma bevat zowel algemene als gerichte stappen.

De algemene maatregelen van het KiVa-programma zijn bedoeld voor alle leerlingen en zijn gericht op het voorkomen van pesten. De gerichte maatregelen worden pas ingezet als er zich een geval van pesten heeft voorgedaan.

 3.     Veelzijdig, praktijkgericht materiaal

Voor leerkrachten, leerlingen en ouders.