KiVa en gezonde school

KiVa op De Linge

Op Kindcentrum De Linge werken we volgens de KiVa-regels. Pesten wijzen we af.

 

KiVa in het kort

KiVa is een modern antipestprogramma. Bij de ontwikkeling van KiVa is gebruik gemaakt van de nieuwste internationale inzichten in pesten en ervaringen met andere antipestprogramma’s. 

De afkorting KiVa is afgeleid van de Finse woorden Kiusaamisen Vastainen of Kiusaamista Vastustava ( tegen pesten). Het woord ‘KiVa’ betekent ook ‘leuk’ of ‘fijn’.  KiVa-scholen zijn scholen die leuk zijn en waar iedereen het naar zijn zin heeft. 

KiVa heeft drie belangrijke kenmerken:

 1.     Problemen oplossen in en met de groep

Bij het tegengaan en voorkomen van pesten wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn in de klas. Leerlingen die getuige zijn van pesten leren strategieën om degene die gepest wordt te steunen.

 2.     Voorkomen en aanpakken van pesten

Het KiVa-programma bevat zowel algemene als gerichte stappen.

De algemene maatregelen van het KiVa-programma zijn bedoeld voor alle leerlingen en zijn gericht op het voorkomen van pesten. De gerichte maatregelen worden pas ingezet als er zich een geval van pesten heeft voorgedaan.

 3.     Veelzijdig, praktijkgericht materiaal

Voor leerkrachten, leerlingen en ouders. 

 

Gezonde school

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn in de groei en werken hard op school. Voor de ontwikkeling  van hun hersenen, motoriek en groei hebben ze volwaardig eten nodig met voldoende voedingsstoffen, eiwitten, vitaminen en mineralen. Voor nu en later. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aandacht te geven aan gezond eten. Natuurlijk samen met de opvoeders!

Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het trakteren op school en het eten & drinken in de pauzes. Samen met de MR van onze school en een aantal betrokken ouders hebben we daarom een traktatie/voedingsbeleid vastgesteld. We vragen hierbij wel dringend uw begrip en ondersteuning. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren).

Het is de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Maar uw kind maakt deel uit van een klas waar de school afspraken voor heeft opgesteld. Er zijn dus grenzen in wat kinderen mee mogen nemen.

In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een richtlijn opgesteld voor traktaties en het eten tijdens de ochtendpauze en lunchpauze. Er is vanzelfsprekend ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.