Missie & visie

Kindcentrum De Linge in Kapelle-Biezelinge is een school waar elke dag de kinderen centraal staan. Leerkrachten, ouders en mensen daarom heen willen kinderen de ruimte en mogelijkheden geven om met hart, hoofd en handen te leren. In een veilige omgeving en vanuit een christelijke identiteit. Voor nu, maar vooral voor de toekomst. SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN.

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

De gehele missie en visie is beschreven in de schoolgids.