Onderwijs

* Wij zorgen voor onderwijs dat past bij ieder kind; meer of minder begaafd;
* Focus op samenwerkend leren en 21 eeuwse vaardigheden als creativiteit, ICT-vaardigheden en probleemoplossend vermogen;
* Kinderen leren doelgericht en ervaren eigenaarschap over hun leren;
* Leren vanuit veiligheid geeft hoge resultaten;
* Al sinds schooljaar 2013-2014 gecertificeerd als KIVA-school (preventief anti-pestprogramma); Gezonde School onderdeel sociale competenties;
* De Linge is een christelijke dorpsschool: we laten ons inspireren door de Bijbel en iedereen is welkom dat op eigen wijze mee te beleven;
* Maar bovenal een kleine, gezellige school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen, waardoor de betrokkenheid op elkaar groot is.