Zorg, excellentie en kwaliteit

We streven er naar alle leerlingen zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten presteren. Daarbij realiseren we ons dat de leerlingen beschikken over verschillende capaciteiten, interesses en achtergronden.

Eén van de belangrijkste principes is, dat de kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling moeten doormaken. Om daar gestalte aan te geven, is het van groot belang een aantal activiteiten te ontwikkelen, die passen in het vergroten van zorgverbreding en kwaliteitszorg.

Op groepsniveau wordt er handelingsgericht gewerkt. Dit is een cyclus waarin de leerkracht een aantal stappen zet om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Ouders

De ouders zijn een belangrijke partner bij de zorg van de leerlingen. In september houden we omgekeerde 10 minuten gesprekken , om met ouders te praten over de onderwijsbehoeften van hun kind.

Op deze manier kunnen we planmatig omgaan met de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen.

 

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om aan elk kind een passend arrangement van onderwijs en zorg aan te bieden.

Onze werkwijze is het volgen van de cyclus van handelingsgericht werken = waarnemen-  begrijpen- plannen- realiseren. We stellen doelen en bekijken en beschrijven wat kinderen nodig hebben om deze doelen te bereiken.