Onze groepen

Kibeo

Wij zijn alle dagen open voor zowel kinderdagverblijf als bso.

Maandag en vrijdag werkt Tamara.

Dinsdag en donderdag werkt Shirin.

Dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagmiddag werkt Maria.

 

 

Groep 1-2

In groep 1/2 zitten nu nog 21 kinderen 13 in groep 2 en 8 in groep 1. In de loop van het jaar komen er nog een paar kinderen bij. We hebben 11 jongens en 10 meisjes en twee juffen.

Op maandag, donderdag(om de week) en vrijdag is juf Corien er, en op dinsdag woensdag en donderdag(om de week) is juf Els er. We kunnen in deze groep erg goed samenspelen en werken!

 

Groep 3-4

 In groep 3-4 zitten 31 kinderen, 17 kinderen in groep 3 en 14 kinderen in groep 4. In de groep zijn er 19 jongens en 12 meisjes. We hebben 2 juffen en een meester. 

Op dinsdag- en woensdagmorgen en donderdag zijn we als groep gesplitst. Groep 3 krijgt dan les van juf Annelies. Groep 4 krijgt dan les van juf Pia.

Maandag, dinsdag- en woensdagmiddag en vrijdag zijn we samen in de groep met juf Annelies. 

Meester Stef is op maandagmiddag en vrijdagmorgen als onderwijsassistent in de groep om ons extra te helpen.

 

 

Groep 5-6

Groep 5/6 is een energieke groep van 30 kinderen: 18 kinderen in groep 5 en 12 kinderen in groep 6. Juf Joany is er elke dag, samen met juf Saskia, de onderwijsassistente. Op maandag hebben we ook nog een stage juf en op donderdag en vrijdag hebben we een stage meester.

Groep 7-8

In groep 7-8 zitten 22 prachtige kinderen. We hebben 6 meisjes en 18 jongens en voor het evenwicht 3 enthousiaste juffen! Normaal gesproken is juf Marleen er fulltime en juf Carla om de week op woensdag.  Op dit moment is de situatie zo dat Juf Marleen wordt vervangen door juf Jet op maandag en vrijdag en dat juf Carla de andere dagen voor de klas staat. Juf Saskia is er bijna elke dag als onderwijsassistent.