Onze groepen

Op de verticale groep hebben we op dit moment 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Maandag, dinsdagochtend en vrijdag werkt juf Tamara. Op dinsdag en donderdag werkt juf Shirin en juf Nadine werkt op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag. In de middag bieden we buitenschoolse opvang aan.

Groep 1-2

In groep 1-2 zijn wij begonnen met 29 kinderen en in de loop van het jaar zullen er nieuwe kinderen instromen.

Op maandag en vrijdag werkt juf Corien samen met juf Saskia (onderwijsassistent) in de groep. Op dinsdag, woensdag en donderdag staan juf Pia en juf Marlies voor de groep. Op deze dagen wordt de groep bij verschillende activiteiten en lessen gesplitst in groep 1 en groep 2.

Groep 3-4

In groep 3-4 zitten 29 kinderen, 13 kinderen in groep 3 en 16 kinderen in groep 4. In de groep zitten 20 jongens en 9 meisjes, maar de 9 meisjes staan hun ‘mannetje’ in deze groep.

Op maandag- en dinsdagmorgen en donderdag zijn we als groep gesplitst. Groep 3 krijgt dan les van juf Annelies op het onderbouwleerplein. Groep 4 krijgt dan les van juf Els.

Maandag- en dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag zijn we samen in de groep met juf Annelies. 

 

Groep 5-6

In groep 5/6 is het reuze gezellig met 20 enthousiaste kinderen. Naast de kinderen zijn er ook twee enthousiaste juffen: Juf Joany en juf Carla! Juf Joany is er op maandag, dinsdag, donderdag ochtend en vrijdag. Juf Carla is er op woensdag en donderdag middag. 

Groep 7-8

In groep 7-8 zitten 25 kinderen. Juf Marleen is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Els is er op woensdag. Juf Saskia is dagelijks in de groep aanwezig als onderwijsassistent.