Groep 1-2

In groep 1/2 zitten nu 25 kinderen, maar in de loop van het jaar komen daar nog meer kinderen bij. 

We hebben 2 juffen, Juf Marlinde is er elke donderdag en vrijdag en juf Sharon is er op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Franciska werkt als klassenassistent in de groep. Juf Anouska en juf Janneke zij er ook vaak.