Startgroep

De opvang is alle dagen in de week open. Het kinderdagverblijf is er van maandag tot vrijdag. Daarnaast hebben we ook een naschoolse opvang. Deze is op maandag en vrijdag samen met het kinderdagverblijf en op dinsdag en donderdag apart. Op het kinderdagverblijf hebben we verspreid over de verschillende dagen 16 kinderen en op de bso 17 kinderen. Gedurende de week hebben we ook stagiaires rondlopen. We werken op het kinderdagverblijf met Puk de pop. Deze pop hoort bij het taalprogramma Uk & Puk, wat weer aansluit bij ons als VVE-locatie. Samen met de kleuters spelen we met de peuters op het schoolplein.

 

We werken met een kleine vaste groep medewerkers.

Op dit moment zijn dat:

juf Shirin (vestigingsmanager)

juf Lisa

juf Esmee

juf Nadine