Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken. 

 

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Zij staat met naam en telefoonnummer hieronder vermeld. 

 

De vertrouwenspersoon luister naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Zij bespreekt met u de voor- en nadelen van deze acties en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met uw gegevens

 

Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon:

Naam: Annelies Minnaard

tel: 0113-343368

Email: a.minnaard@alberoscholen.nl

 

De externe vertrouwenspersoon van stichting Albero is:

Elke de Beyer
Bergen op Zoom
telnr: 06-52889686

 

 

De interne vertrouwenspersoon, directeuren, leerkrachten en ouders kunnen de externe vertrouwenspersoon consulteren.