Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR laat zich informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

Mijn naam is Hans Cappon en ik ben sinds 2014 voorzitter van de MR. Ik ben getrouwd met Mariska en vader van drie kinderen, waarvan de oudste nu op het Ostrea Lyceum zit en de jongere twee op De Linge. Ik werk op de hogeschool in Vlissingen en als docent weet ik hoe belangrijk het basis- en voortgezet onderwijs is voor de ontwikkeling van een kind tot verantwoordelijke volwassene. Als lid van de MR hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan goed en leerlinggericht onderwijs op De Linge. Ik ben erg blij met het enthousiasme van de MR-leden, de klankbordgroep van ouders en het team op school.

 

Mijn naam is Serge Laroes. Mijn kinderen, Casper en Michiel, zitten respectievelijk in groep 6 en groep 3. Mijn vrouw, Sandra en ik zijn daarnaast nog de trotse ouders van onze dochter Sofie van 3 jaar.

In het dagelijks leven werk ik voor een groot farmaceutisch bedrijf, echter sinds een jaar werk ik niet meer fulltime en dit maakt dat ik ook natuurlijk meer in contact kom met De Linge en haar ouders/kinderen. 

Gedurende het traject om De Linge naar het continu rooster te brengen maakte ik deel uit van de klankbordgroep van de MR. Tijdens deze deelname heb ik kunnen zien wat de MR zoal doet. Ik vond het een leuke en leerzame ervaring die veel voor de school betekent. Na het geplande vertrek van de toenmalige MR, heb ik dan ook mijzelf verkiesbaar gesteld. Dit omdat ik graag meer voor de school wil doen en betekenen.

 

Hartelijke groet,

Serge

 

Hallo allemaal,

Vanaf januari 2014 zit ik in de klankbordgroep van de MR. Ik ben dus geen MR lid, maar mag wel meedenken en -praten over alle onderwerpen die op tafel komen.

Ik ben Pieternel van Haaften. Geboren in Sint-Maartensdijk op 26 maart 1978. Moeder van Emmelie Steketee.

Ik werk met meervoudig beperkte mensen bij Stichting Arduin. Ik begeleid hen in hun woning en vrije tijd. Dit doe ik door de week veelal ‘s avonds (en ’s nachts ben ik slapend aanwezig ;))en in het weekend ook wel overdag.

Ik vind het leuk om in de MR te zitten en zo wat meer te weten over de gang van zaken binnen een school en om mee te denken over zaken waar de MR inspraak in heeft.

 

Tot ziens op school.

Mijn naam is Arian Koman en sinds schooljaar 2016-2017 lid van de MR. Onze oudste zoon is dit schooljaar aan zijn eerste volledige schooljaar begonnen in Groep 1/2. Ik ben getrouwd met Veronique en samen hebben we nog een zoontje van bijna 3 jaar oud, zijn naam is Xavi. Als ouder betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind en de omgeving waarin de zelfverantwoordelijke zelfbepaling mede wordt vormgegeven is een van de redenen waarom ik deel uit wil maken van de MR. Met mijn ervaring uit het voortgezet onderwijs hoop ik een aandeel te kunnen leveren.

 

Met vriendelijke groet, Arian Koman

Ik ben Marleen de Ridder leerkracht in groep 7/8. Namens het personeel zit ik in de MR.

Ik ben Corien Kwekkeboom leerkracht van groep 1/2, namens het personeel zit ik in de MR.