Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR laat zich informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

Wilt u contact opnemen met de mr, dit kan via: mrdelinge AT alberoscholen DOT nl 

Wilt u het jaarverslag van schooljar 2017-2018 lezen, klik dan hier op jaarverslag.

Ik ben Ruben Jobsen, vader van Jozua (gr. 8), Hanna (gr. 6) en Manuel (gr. 2). 

In 2018 zijn mijn vrouw Selma, ik en de kinderen komen wonen in Biezelinge. Sinds die tijd gaan onze kinderen naar de Linge. 

Ik ben lid geworden van de MR, omdat ik goed medezeggenschap heel belangrijk vind. Als ouders zijn wij dé partner van de school in de tijd van onze kinderen op de basisschool. Graag denk ik mee over beleid en over keuzes die gemaakt worden door de school.

Ik heb ruime ervaring als MR-lid (4 jaar) en als voorzitter van de GMR van Alpha scholengroep (3 jaar). Ik neem die ervaring mee naar de MR van de Linge. In mijn dagelijks werk ben ik werkzaam als groepsleerkracht van groep 7 op een basisschool. 

Ik hecht veel waarde aan het stellen van de juiste vragen, transparantie van processen en het raadplegen van de achterban. Ik heb een constructieve en positief-kritische houding. Na een klein half jaar in de MR ben ik zeer tevreden over onze samenwerking. Ellemijn neemt de MR regelmatig mee in allerlei zaken.

 

 

Ik ben Monique Bomer-Veenboer. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen, waarvan de oudste twee naar school gaan en gebruik maken van de BSO en de jongste naar het KDV gaat.  
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg. Ook ben ik sinds 2015 lid van de Clientenraad van Kibeo. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de mensen die, naast ons als ouders, bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen waarbij niet alleen de nadruk op de cognitieve ontwikkeling wordt gelegd, maar ook aandacht is voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Doordat ik ook in de clientenraad van Kibeo zit, hoop ik een verbindende factor te kunnen zijn in het overbrengen van de gedachten en belangen van ons als ouders (en die van onze kinderen) op zowel het gebied van kinderopvang, alsook op het gebied van onderwijs. 
Groetjes,
Monique

Ik ben Jet Oostrom leerkracht van groep 5/6, namens het personeel zit ik in de MR.

Ik ben Joany Gorsse leerkracht van groep 7/8, namens het personeel zit ik in de MR.