Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR laat zich informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

Wilt u contact opnemen met de mr, dit kan via: mrdelinge AT alberoscholen DOT nl 

Wilt u het jaarverslag van schooljar 2017-2018 lezen, klik dan hier op jaarverslag.

Mijn naam is Hans Cappon en ik ben sinds 2014 voorzitter van de MR. Ik ben getrouwd met Mariska en vader van drie kinderen, waarvan de twee oudsten nu op het Ostrea Lyceum zit en de jongste op De Linge. Ik werk op de hogeschool in Vlissingen en als docent weet ik hoe belangrijk het basis- en voortgezet onderwijs is voor de ontwikkeling van een kind tot verantwoordelijke volwassene. Als lid van de MR hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan goed en leerlinggericht onderwijs op De Linge. Ik ben erg blij met het enthousiasme van de MR-leden, de klankbordgroep van ouders en het team op school.

 

Mijn naam is Serge Laroes. Mijn kinderen, Michiel en Sofie zitten respectievelijk in groep 6 en groep 3.  Mijn oudste zoon is net van de Linge af.

In het dagelijks leven werk ik voor een groot farmaceutisch bedrijf, echter sinds paar jaar werk ik niet meer fulltime en dit maakt dat ik ook natuurlijk meer in contact kom met De Linge en haar ouders/kinderen. 

Gedurende het traject om De Linge naar het continu rooster te brengen maakte ik al deel uit van de klankbordgroep van de MR. Tijdens deze deelname heb ik kunnen zien wat de MR zoal doet. Ik vond het een leuke en leerzame ervaring die veel voor de school betekent. Na het geplande vertrek van de toenmalige MR, heb ik dan ook mijzelf verkiesbaar gesteld. Dit omdat ik graag meer voor de school wil doen en betekenen.

Hartelijke groet,

Serge

 

Hallo allemaal,

Vanaf januari 2014 zit ik in de klankbordgroep van de MR. Ik ben dus geen MR lid, maar mag wel meedenken en -praten over alle onderwerpen die op tafel komen.

Ik ben Pieternel van Haaften. Geboren in Sint-Maartensdijk op 26 maart 1978. Moeder van Emmelie Steketee.

Ik werk met meervoudig beperkte mensen bij Stichting Arduin. Ik begeleid hen in hun woning en vrije tijd. Dit doe ik door de week veelal ‘s avonds (en ’s nachts ben ik slapend aanwezig ;))en in het weekend ook wel overdag.

Ik vind het leuk om in de MR te zitten en zo wat meer te weten over de gang van zaken binnen een school en om mee te denken over zaken waar de MR inspraak in heeft.

 

Tot ziens op school.

Ik ben Corien Kwekkeboom leerkracht van groep 7/8, namens het personeel zit ik in de MR.

Ik ben Joany Gorsse leerkracht van groep 5/6, namens het personeel zit ik in de MR.