Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn partners. Samen zorgen we er voor dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. Daarvoor is uw betrokkenheid bij het leren van uw kind belangrijk. Goede partners houden over en weer goed contact. Dat doen we door het uitwisselen van informatie en het voeren van gesprekken. Er is jaarlijks een vaste cyclus van gesprekken voeren en informatiemomenten, naast contact via de mail. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om een gesprek te plannen buiten deze cyclus om.