Ouderportaal

Op De Linge gebruiken we het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys. Hier heeft u toegang tot onder andere de eigen gezinsgegevens, contact gegevens van de leerkrachten, en de scores van de CITO- en methode toetsen.