Ouderportaal

Op De Linge gebruiken we het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys. Hier heeft u toegang tot onder andere de eigen gezinsgegevens, contactgegevens van de leerkrachten, en de scores van de IEP- en methode toetsen.