Schoolvakanties en verlof

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 

 

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022, aansluitend studiedag team maandag 31 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

 

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2023-2024 

 

Herfstvakantie 23/10/23 27/10/23
Kerstvakantie 25/12/23 05/01/24
Voorjaarsvakantie 12/02/24 16/02/24
Goede Vrijdag 29/03/24 29/03/24
2e Paasdag 01/04/24 01/04/24
Meivakantie 22/04/24 03/05/24
Hemelvaart 09/05/24 10/05/24
Pinksteren 20/05/24 20/05/24
Zomervakantie 08/07/24 16/08/24

Verlof

  • Richtlijnen extra verlof:

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren hieronder downloaden of aanvragen bij de directeur.

  • Richtlijnen
  • Formulier
  • Werkgeversverklaring

Wilt u extra verlof aanvragen? Klik hier om het formulier te openen.

 

Schorsing

Als het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school kan het voorkomen dat we overgaan tot schorsing. Het protocol ‘Schorsing en Verwijdering’ vindt u via deze link