Schoolvakanties en verlof

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 

Meivakantie: 19 april t/m 3 mei (incl. Goede Vrijdag en Pasen)

Hemelvaart: 30 t/m 31 mei

Pinksteren: 10 juni

Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 

 

Verlof

  • Richtlijnen extra verlof:

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren hieronder downloaden of aanvragen bij de directeur.

  • Richtlijnen
  • Formulier
  • Werkgeversverklaring

Wilt u extra verlof aanvragen? Klik hier om het formulier te openen.